Wie zijn wij?


Maretta van Winkel

Dicht naast u te mogen staan als u een dierbare heeft verloren ervaar ik als bijzonder. Door al luisterend en kijkend u te helpen om keuzes te maken probeer ik voor u een professioneel geregelde uitvaart te verzorgen, hopend dat het u verder helpt in het rouwproces.
Maretta van Winkel

Yvonne Stens

Luisteren, meedenken, adviseren, waarna u als nabestaande(n) weloverwogen keuzes maakt om zo stap voor stap te komen tot een mooie, persoonlijke uitvaart.
Het steeds weer horen en zien dat men na de uitvaart tevreden is, maakt dat elke nieuwe melding van overlijden mij uitdaagt om elke keer weer opnieuw een waardige uitvaart te verzorgen/te leiden.
Yvonne Stens

Agnes van Elteren

Een goed en waardig afscheid moet een kostbare herinnering blijven. Na het overlijden van uw dierbare er zijn als het nodig is.
Door met zorg en aandacht u bij te staan in de dagen na het overlijden en tijdens de uitvaart hoop ik u tot steun te kunnen zijn.
Agnes van Elteren